Als onderwijsinstelling heeft Marlijn Academie haar gedragscode en alle andere reglementen vastgelegd in het deelnemerstatuut en de onderwijsexamenreglement (OER). Deze zijn geldig voor alle deelnemers, medewerkers en docenten/partners. Ook vindt u andere relevante downloads op deze pagina.

Op 3 april 2017 is het rapport ‘Staat van de instelling’ Marlijn Academie vastgesteld. De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau voldoende (in de tabel zelfs goed) is, aan alle kernaspecten wordt voldaan, men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs ziet en worden alle deelgebieden (onderwijsproces, examinering, diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) ook als voldoende beoordeeld.  Het volledige rapport en de samenvatting kunt u ook hier op deze pagina inzien.

Naast deze documentatie kunt u ook de MBO OVO/BBL erkenningen terugvinden en de jaarlijkse verslagen van werkzaamheden van Marlijn Academie zoals vastgesteld door het management naar verwachting van de onderwijsinspectie.

Voor studenten & docenten

OER (Onderwijs Examen Reglement)
Alle informatie en regels over examens

Reglement Commissie van Bezwaar Examens
Bij bezwaar tegen de wijze waarop een beoordeling is uitgevoerd

Reglement Commissie van Beroep Examens
Bezwaar op de uitspraak van de commissie van Bezwaar Examens

Reglement Klachtencommissie Examens
Voor alle overige niet examen gerelateerde klachten

Het deelnemerstatuut
Jouw rechten en plichten als deelnemer / leerling in een MBO opleiding binnen Marlijn Academie

Studieloopbaanbegeleider
Voor begeleiding en vragen over uw studiekeuzes

Vertrouwenspersoon
De regelgeving over de persoon die je kunt benaderen bij ongewenst gedrag. 

Gedragscode Marlijn Academie
De gedragscode voor werknemers en vrijwilligers zoals opgesteld door het management van Marlijn Academie

Gedragscode NRTO
Deze wordt aangehouden bij Marlijn Academie

Algemene voorwaarden NRTO

Algeme voorwaarden Marlijn Academie

MBO-erkenningen

205 HKS-erkenningen (BBL / OVO MBO-opleidingen 1 – 4)
Excel – (per april 2024)

205 HKS-erkenningen (BBL / OVO MBO-opleidingen 1 – 4)
PDF  (Per maart 2024)

Erkende / Niet-bekostigde opleidingen
(per 2 april 2024)

HKS
205-HKS-mbo-erkenningen-Marlijn-Academie-april-2024.xlsx 

Maandelijks publiceert DUO een bijgewerkt overzicht van alle erkende niet-bekostigde opleidingen (zoals alle OVO derde leerweg opleidingen) bij mbo-instellingen. 

Formele onderzoeken

Resultaten uitgevoerde audit examinering Procesoperator B en C

4-jaarlijks onderzoek onderwijsinspectie 2021
Definitief rapport (download)
Samenvatting definitief rapport (download)

Beoordeling Stichting Examenkamer 2020

3-jarig onderzoek Staat van de instelling 30UW 2017
Definitief rapport (download)
Samenvatting definitief rapport (download)

Casestudie: pilot praktijkleren in de regio West-Brabant

Thema onderzoek versterking kwaliteitsborging 2019

ISO-9001 : 2015 certificaat

 

Marlijn Academie
MBO-onderwijsinstelling brin 30UW

De Langeweg 22a
4771 RB Langeweg

Algemene vragen 

T: 0168 – 331 700
T: 06 38 06 68 54

Scroll naar boven