Marlijn Academie verzorgt maatwerk praktijkleren, volledig in uw eigen werkomgeving en in samenwerking met het bedrijf en de interne praktijkopleider. Het succes van Marlijn Academie is kwaliteitsborging op de inhoud van het beroep en op de begeleiding en beoordeling. Bij Marlijn academie behaal je praktijkverklaringen en branchecertificaten als opstap naar een mbo diploma. Maak van je eigen werkplek je leeromgeving en laat het bedrijf beoordelen of je de taken correct uitvoert. Marlijn Academie organiseert het proces, helpt de doelen stellen, leidt de praktijkopleider op in begeleiden, opleiden en beoordelen, verzorgt de inschrijving en bewaakt de kwaliteit van het resultaat. Marlijn Academie geeft je alle hulpmiddelen om de eigen opleiding te plannen, de voortgang te bewaken en de resultaten vast te leggen. Daarmee bouw je aan je loopbaan en haal je stap voor stap een mbo diploma. Bedrijven hebben in Marlijn Academie een partner in het opleiden van hun medewerkers, op het inpassen van zij-instromers en in het professionaliseren van het bedrijf als leeromgeving. Alles met de eigen medewerkers. Zonder papierwinkel en administratieve lasten.

Uw eigen erkende MBO-opleiding / praktijkleertraject

Als gevalideerde MBO-examenleverancier verbinden we branche en MBO

Marlijn Academie is een erkende MBO-onderwijsinstelling met brinnummer 30UW. Wij bieden in 205 MBO erkenningen, zowel BBL als Derde Leerweg (OVO), praktijkverklaringen en diplomerende opleidingen aan waaronder alle entree opleidingen, alle productie- en operatoropleidingen en een grote variëteit aan niveau MBO-2, -3 en -4 opleidingen op het gebied van productie, dienstverlening, horeca, logistiek, commercie en ICT.

Klik hier voor een actuele lijst met erkenningen.

Tevens opereert Marlijn Academie als multidisciplinaire onderwijsgerichte netwerkorganisatie, die door samenwerking met gespecialiseerde brancheopleiders in interne bedrijfsscholing en partners als Human Factory, SVH en andere brancheopleiders & initiatieven zoals als de Papierschool, 3Antonius, Switch Academy en Dude Goed mogelijk maakt. Middels een praktijkgerichte aanpak en examenklas met gespecialiseerde brancheopleiders ondersteunen wij uw organisatie bij het vormgeven van uw eigen erkende MBO- opleiding.

Wij leiden u op tot K1226 SBB Begeleider praktijkleren

Conform UWV intern jobcoach: begeleider praktijkleren (voorheen Praktijkopleider+ Blik op werk) register

Heeft u in uw bedrijf iemand die bij u werkt maar nog geen passend MBO-2 diploma heeft en die zeker waardering verdiend voor het werk wat zij verrichten? Dan kunnen wij u helpen!

Middels praktijkleren kunt u het functioneren in de werkomgeving belonen met een formeel stukje MBO, de MBO-verklaring met als onderdeel de Praktijkverklaring. U volgt bij ons de eendaagse training MBO-keuzedeel K1226 Begeleider Praktijkleren (voorheen Praktijkopleider+). Na het succesvol begeleiden van 2 kandidaten naar een praktijkverklaring bent u gecertificeerd en opgenomen in het register.

De volgende mogelijkheid zal zijn op dinsdag 17 september 2024

Meld u snel aan om mee te doen! Aanmelden kan via: 

administratie@marlijnacademie.nl of via de button hier onder!

Nieuwe data voor  trainingen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt dus hou deze pagina in de gaten voor de volgende kans!

Alle trainingsdagen zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur, incl. lunch, op locatie Langeweg verzorgd door leerlingen 3Antonius zo kunt u zien hoe praktijkleren via Marlijn Academie werkt!

Praktijkleren in samenwerking met stichting Praktijkleren Loont

Uw organisatie zelfstandig en eenvoudig onderweg met praktijkleren via het online portal

Sinds 2023 biedt Marlijn Academie (in samenwerking met stichting Praktijkleren Loont) de portal Praktijkleren Loont aan. Dit portaal is beschikbaar voor iedereen die eenvoudig, snel en zelfstandig aan de slag wil met MBO-praktijkverklaringen in de derde leerweg. Hier kunt u als gemeente adviseur, WSP, jobcoach of als werkgever zelf direct starten. U kiest een passende mbo-2 opleiding en beroep, de mbo-inschrijving (POK / OOK) vult u in, ondertekent u en kunt meteen door met het kiezen van de onderdelen van het MBO-beroep (werkprocessen) die de medewerker bij u uitvoert in uw werkomgeving .

U krijgt een sbb-begeleidingsdocument volledig passend, op naam en uniek voor uw kandidaat. Zo wordt inwerken, functioneren een gecombineerd praktisch praktijkleertraject en hopen we praktijkleren voor veel meer werkenden zonder startkwalificatie mogelijk te maken.

Hoe wordt het betaald?


De subsidie praktijkleren derde leerweg is verbreed, waardoor praktijkleren ook kan worden ingezet voor betaalde medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst zijn. Praktijkleren Loont ondersteunt u graag met de aanvraag.

Door VEMBO gevalideerd MBO-examenleverancier

"De werkende weg, de aanpak die werkt"

De Stichting Validering Examens MBO (VEMBO ) stelt zich ten doel de norm voor valide  exameninstrumenten te beheren en te borgen. Marlijn Academie levert maatwerk voor risicovolle kwalificaties (zoals bijvoorbeeld proces operator B & C), als ook  diplomerende trajecten, van praktijkleren naar diploma.

Hiertoe is Marlijn Academie via Stichting Examenkamer gevalideerd MBO-examenleverancier geworden voor alle MBO-entree t/m MBO-4 opleidingen. Dit betekent dat wij in samenwerking met het leerbedrijf en brancheopleiders volledig maatwerk praktijkleertrajecten mogen bieden, om zo het behalen van een MBO-diploma mogelijk te maken.

Klik hier voor de link op VEMBO met het overzicht van instanties die gecertificeerd zijn en exameninstrumenten hebben die gevalideerd zijn (versie 15 november 2023).

Marlijn Academie
MBO-onderwijsinstelling brin 30UW

De Langeweg 22a
4771 RB Langeweg

Algemene vragen
 

T: 0168 – 331 700
T: 06 38 06 68 54

Scroll naar boven