Heeft u een klacht?

Het streven van Marlijn Academie iedereen een prettige leeromgeving te bieden, waarin U en anderen zich zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar waar gewerkt wordt, kunnen er ook zaken misgaan wat kan leiden tot ontevredenheid.

Als je ergens ontevreden over bent, ga altijd allereerst in gesprek met uw praktijkopleider, trainer/docent of uw studieloopbaanbegeleider. Als U er niet uitkomt, kunt u aansluitend de escalatiemanager benaderen en er is ook een speciale vertrouwenspersoon voor alle deelnemers.

In het deelnemersstatuut staat de klachtenprocedure omschreven hoe te handelen als je een klacht wilt indienen. U kunt hierbij gebruik maken van het digitale klachtenformulier rechts op deze pagina, of het klachtenformulier downloaden deze ingevuld opsturen.

Als u zich niet kunt vinden in de wijze waarop een examen beoordeling tot stand is gekomen dan kunt u bezwaar aantekenen tegen deze beslissing Hoe dit in zijn werk gaat kunt u lezen in hoofdstuk 7.20 van de OER (Onderwijs Examen Reglement) van Marlijn Academie in het Reglement Commissie van Bezwaar Examens

Voorts hanteert Marlijn Academie de landelijke meldcode om effectief te kunnen reageren op signalen van agressie, (kinder)mishandeling, en (huiselijk) geweld. Mocht u hiervan melding willen maken dan kunt u gebruiken maken van het digitale meldcode formulier of het meldcode formulier downloaden en deze ingevuld opsturen.

U kunt uw formulier opsturen naar Marlijn Academie

De langeweg 22,
4771 RB Langeweg
t.n.v. de Commissie van Bezwaar  

Scroll naar boven