Subsidies, Loonheffingsmaatregelen en andere overheidsstimulerende maatregelen

De overheid stelt subsidies, loonheffing- en andere regelingen ter beschikking voor het opleiden van uw medewerkers.
Er zijn subsidies in de vorm van vergoedingen en fiscale regelingen. Het grootste verschil tussen een subsidie en een loonheffingsregeling is dat  laatstgenoemde direct (desgewenst zelfs maandelijks) verwerkt kan worden in uw aangifte en een subsidie een jaarlijks vastgesteld budget betreft.

Onderstaand enkele voorbeelden van subsidies en regelingen, gericht op het opleiden, ontwikkelen en motiveren van uw medewerkers:

Wanneer u bij Marlijn Academie een opleidingstraject volgt, ondersteunen wij u bij het zoeken en benutten van de mogelijkheden.

Scroll naar boven