Meldcode Agressie, Huiselijk Geweld en (kinder)mishandeling bij Marlijn Academie

Marlijn Academie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van agressie, discriminatie, (kinder)mishandeling en (huiselijk) geweld Hiervoor hanteert zij de landelijk verplichte meldcode van agressie, kindermishandeling, (huiselijk) geweld en discriminatie. Meer informatie over deze meldcode vindt u op de website van de rijksoverheid aangaande meldcode

per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Stap 4 en 5 zijn aangepast.

De meldcode bestaat uit de volgende vijf stappen die door de vertrouwenspersoon worden uitgevoerd:

1       Signalen in kaart brengen.

2       Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

3       (Kinder)mishandeling of Steunpunt (Huiselijk) Geweld.

          Gesprek met ouders c.q. leerbedrijf en/of betrokkenen.

4       Wegen van de ernst van de (kinder)mishandeling of het (huiselijk) geweld.

         – Is er op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? 
         – Is er een vermoeden van acute of structurele onveiligheid

5      Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig thuis, Steunpunt Huiselijk Geweld of College voor de Rechten van de mens.

         – er wordt direct gemeld indien er sprake is van een acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

         – er wordt hulp verleend waar mogelijk indien

              * de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren
              * de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
              * de hulp leidt tot duurzame veiligheid

         

Invulformulier Meldcode

Alle velden met * zijn verplicht.

 – Indien hulpverlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, wordt een melding gedaan bij Veilig thuis.

Marlijn Academie volgt deze stappen bij vermoedens van discriminatie, (kinder)mishandeling en (huiselijk) geweld.

 

De beroepskracht neemt m.i.v. 1 januari 2019 twee losse besluiten
1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk? 

Het  nieuwe afwegingskader in stap 4 en 5 helpt de beroepskracht bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het beslissen. De afwegingskaders die gemaakt zijn door de beroepsgroepen vindt u in de toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Marlijn Academie.

 

Deze informatie kunt u ook terugvinden in hoofdstuk 7 van het deelnemersstatuut (ongewenste omgangsvormen).

De gegevens van de vertrouwenspersoon van Marlijn Academie vindt u onder artikel 11 van de OER.

U kunt ook een brief sturen naar of gebruik maken van het digitaal contactformulier genaamd

Meldcode Huishoudelijk geweld:

 

Marlijn Academie

De Langeweg 22

4771 RB Langeweg

tel 0168-331700

t.a.v. de vertrouwenspersoon. 

Scroll naar boven