Resultaten onderzoek door inspectie van het onderwijs

Als MBO onderwijsinstelling moet Marlijn Academie aan de zelfde eisen voldoen als ieder ROC. Hiertoe wordt iedere 3 jaar onderzoek gedaan naar de Staat van de instelling door de Inspectie van het Onderwijs. Bij Marlijn Academie is dit onderzoek uitgevoerd in de periode 26 september 2016 tot 10 januari 2017. Het rapport is uitgebracht op 3 april 2017.

Marlijn Academie is een niet-bekostigde onderwijsinstelling met per 3 april 2017 ongeveer 50 studenten en 154 uitgereikte diploma’s in 14 crebo-opleidingen.  Per 1 september 2016 heeft Marlijn Academie erkenning voor 38 opleidingen in de hernieuwde kwalificatie structuur (hks).  Marlijn Academie heeft twee unieke specialismes, die zij ook als zodanig in de markt heeft gezet.Samen met de papier, kartonnage en procesindustrie specialist VAPA / Human Talent is de Papierschool opgericht om MBO 3-4 operators op te leiden die zowel beroepsmatig competent als inhoudelijk sterk zijn en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de steeds hogere eisen van de industrie. Als Antonius College als onderdeel van het initiatief Triple Antonius is haar doel succesvolle arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te bevorderen, door inzet van de Boris en BBL leerwerktrajecten, waardoor bedrijven beter begeleid worden en deelnemers gewoon als leerling de tijd en begeleiding krijgen om zich te bekwamen in hun beroep.

De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau voldoende (in de tabel zelfs goed) is, aan alle kernaspecten wordt voldaan, men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs ziet en worden alle deelgebieden (onderwijsproces, examinering, diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) ook als voldoende beoordeeld. 

Middels deze link kunt u een samenvatting en volledige rapport naar de staat van instelling bij Marlijn Academie downloaden. 

Als bevoegd gezag van Marlijn Academie, de Papierschool en het Antonius College wil ik alle deelnemers, het leerbedrijf, praktijkopleiders, werkgevers, partners, docenten, leden van de examen commissie en vrijwilligers bij de opstart van Triple Antonius bedanken. Alleen samen bereik je zo’n prachtig resultaat en zo ‘samen’ werken geeft een enormevoldoening en energie voor iedereen, met blije deelnemers met volwaardige diploma’s als resultaat ! 

Top gedaan en enorm bedankt allemaal. ir. Marlène Ruigrok van Houtum