MBO

Bij alle opleidingen in het MBO staat de aansluiting met de praktijk voorop. Marlijn Academie werkt onder meer volgens het DOM model; een doorlopend ontwikkel model, waarbinnen alle medewerkers beginnen met het ontwikkelen van gezamenlijke competenties als samenwerken, communicatie, kwaliteit & professionaliteit. Afhankelijk van het leerdoel en de eigenschappen van de deelnemers wordt een passend opleidingstraject aangeboden. Wij doen dit middels de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hierdoor verwerft de medewerker verbredende of verdiepende kennis, vaardigheden en gedrag. Dit resulteert in breder inzetbaar, gemotiveerder personeel.

Beroeps Begeleidend Leerweg
Een BBL-opleiding bestaat voor minimaal 60 procent uit praktijk. Marlijn Academie integreert de beroepsopleiding in de praktijk en sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse werkprocessen. Door middel van gestuurd leren en examinering in de praktijk, wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van het leerpotentieel van de werkplek.

Marlijn Academie biedt MBO opleidingen aan die in het Nederlands beroepsonderwijs staan geregistreerd in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Registratie in het CREBO betekent dat een opleiding erkend is en tevens dat deze voldoet aan de in de wet bepaalde kwaliteitseisen.

"Marlijn Academie brengt verheldering"

Met ingang van 1 september 2016 heeft ze erkenning om ook de herziene kwalificatiestructuur opleidingen te mogen verzorgen, waarin de vrije keuze delen een belangrijke rol spelen. Zij heeft inmiddels 180 erkenningen waaronder alle entree opleidingen met het oog op onderwijs voor gehandicapten, alle operator- en productie opleidingen met oog op de productie- en procesindustrie en een grote reeks aan MBO opleidingen.

Bekijk hier onze crebonummers

Scroll naar boven