Marlijn Academie | uw eigen erkende opleiding
rss
Verbinden is veerkracht
 

Antonius College

Antonius College

Naast initiatiefneemster van de Stichting Antonius voor Bijzondere Arbeidsparticipatie en oprichter van de Dagbesteding Antonius Hoeve is Marlène Ruigrok van Houtum directeur van Marlijn Academie. Dit is een onbekostigde MBO instelling, met 36 MBO erkenningen (niveau MBO 1 t/m MBO 4), die BBL opleidingen verzorgt binnen verschillende branches om medewerkers met jarenlange ervaring de mogelijkheid te bieden een MBO diploma te behalen i.c.m. met een leerwerktraject.

Privé is zij moeder van een prachtige dochter Carmen (17 jaar), die volgend jaar uitstroomt uit het VSO Breda College met als profiel dagbesteding en is daarom samen met school al intensief op zoek inaar een fijne, warme en stimulerende uitstroom werkplek voor haar dochter in de dagbesteding.

Als ouders hoop je natuurlijk dat er een werkplek in dagbesteding bestaat waarin je kind voldoende uitdagingen blijft krijgen en je kind het gevoel heeft dat ze nuttige werkzaamheden doet en daarmee een actieve en waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij binnen zijn/haar eigen kunnen. Zodat hij of zij groeit, ontmoet, ontspant, ontwikkelt, lacht, leert en (samen)werkt. Belangrijk is dat ook deze speciale groep jong(volwassen) zich tot hun 67ste kunnen blijven ontwikkelen, leren en actief deelnemen in de maatschappij. Want stilstaan is achteruit gaan.

Zo is het Antonius College ontstaan. Het Antonius College (onderdeel van Marlijn Academie, Brin 30UW) combineert de werelden van zorg en onderwijs. Met als opstap de Boris praktijkverklaringen, die gebaseerd zijn op de reguliere MBO-werkprocessen, kan het Antonius College perspectief bieden op een landelijk erkende MBO verklaring en/of zelfs MBO-diploma, mits men meerdere praktijkverklaringen behaalt en voldoet aan de generieke eisen

​Al gaan ze 10 jaar oefenen met Boris & de werkprocessen voordat ze klaar zijn om ze in te schrijven in de MBO opleiding, (MBO 1 opleiding zelf duur maximaal 1 jaar) dan nog zou het prachtig zijn als deze mooie bijzondere mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen en zelfs een erkend diploma kunnen behalen. Een doelstelling die binnen het huidige onderwijssysteem (bijna) onmogelijk is omdat de eerste opstap ontbreekt.

Downloads: