Passend onderwijs

Een MBO opleiding is voor iedereen mogelijk. Marlijn Academie wil dat iedereen een opleiding kan volgen. Sommigen hebben extra zorg en begeleiding nodig, zoals deelnemers met bijvoorbeeld: een lichamelijke, visuele of communicatieve beperking c.q. handicap; een chronische aandoening; epilepsie; autisme; dyslexie of dyscalculie en/of leer en/of gedragsproblemen Voor deze deelnemers biedt Marlijn Academie Passend onderwijs.

Marlijn Academie is landelijk mbo partner in de arbeidsmarktregio West Brabant en Leiden en Dienst Justitiele Inrichtingen in de pilot praktijkleren, met een praktijkverklaring in het mbo. 

 

Wilt u een beroep doen op de mogelijkheid van extra zorg en begeleiding? Of u zich nu aan het oriënteren bent op een studie bij Marlijn Academie of al bij ons studeert, U kunt hiervoor terecht bij de Studieloopbaanbegeleider. Bespreek uw hulpvraag meteen bij de intake of kom langs bij uw studieloopbaan begeleider. De mogelijkheden voor passend onderwijs worden in overleg met u vastgesteld.

 

Meer informatie over de mogelijkheden binnen passend onderwijs vindt u op de website van het Landelijk Steunpunt passend onderwijs. www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Hier vindt u de actuele stand van zaken en antwoord op vragen zoals: Wat is passend onderwijs? Wat is de stand van zaken rond de Wet passend onderwijs? Hoe zitten de samenwerkingsverbanden in elkaar? Heeft u of uw kind dyslexie, ADHD, een lichamelijke beperking of is het chronisch ziek en zoekt u een mogelijkheid om via een leerwerktraject toch te kunnen werken in een reguliere arbeidsomgeving en tegelijkertijd te leren voor het behalen van een MBO diploma.

 

Op het Steunpunt Passend Onderwijs vindt u informatie over de Wet passend onderwijs en de gevolgen hiervan voor uw kind. Ook informeren deze site u over de laatste ontwikkelingen, tonen zij voorbeelden van passend onderwijs in de praktijk en zetten zij de belangrijkste documenten op een rij.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider van Marlijn Academie.Deze informatie kunt u ook terugvinden in hoofdstuk 11 van het deelnemersstatuut (passend onderwijs). De gegevens van de studieloopbaan begeleider van Marlijn Academie vindt u onder artikel 11 van de OER.

U kunt ook een brief sturen naar:

Marlijn Academie
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
tel 0168-331700

t.a.v. de studieloopbaanbegeleider 

www.marlijnacademie.nl
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
E info@marlijnacademie.nl
T 0168 – 331 700
F 0168 – 336 755