Als gevolg van de toenemende concurrentie en vergrijzing is er steeds meer behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers.
Marlijn Academie voorziet in deze behoefte. Wij verzorgen MBO opleidingen. 

Marlijn Academie is een jonge dynamische en erkende onderwijsinstelling (BRIN 30UW) die MBO opleidingen verzorgt.
Dit doen wij geheel op maat en vanuit de filosofie van uw eigen organisatie, middels een organisatie onderwijsplan,
uiteraard binnen de kaders van de wettelijke normen en eisen die het ministerie van OC & W stelt.

Wie zijn wij?

Marlijn Academie is een erkende MBO-onderwijsinstelling met brinnummer 30UW. Wij bieden 37 MBO erkenningen waaronder alle entree opleidingen, alle productie- en operatoropleidingen em een grote reeks aan niveau 4 opleidingen op het gebied van productie, leidinggeven, logistiek, commercie en ICT.

Tevens opereert Marlijn Academie als multidisciplinaire onderwijsgerichte netwerkorganisatie met initiatieven als Papierschool, antonius college en Partners als VAPA, Boris Baan e.d. Samen met gespecialiseerde branche opleiders ondersteunen uw organisatie bij het vormgeven van uw ‘eigen’ MBO- opleiding. Een opleiding, waarin de doelen, kernwaarden en wensen van uw organisatie centraal staan. op maat gemaakt voor ieder individu

De 7 voordelen

 • Marlijn Academie integreert leren en werken: alle werktijd wordt efficiënt benut.
 • Marlijn Academie zorgt voor makkelijk uitwisselbare gegevens en informatie: uw administratielast wordt een lust.
 • Marlijn Academie biedt uw medewerkers de kans op een erkend MBO- diploma: een extra motivatie.
 • Marlijn Academie focust op een continue onderwijskundige en fiscale borging: een kwalitatief waardig, veilig en verantwoord onderwijsprogramma.
 • Marlijn Academie werkt met een web based digitale ‘boekentas’: de voortgang is inzichtelijk en up to date.
 • Marlijn Academie voldoet aan de voorwaarden aan Subsidie praktijkleren: een extra opleidingsbudget van circa 2700 euro per FTE medewerker.
 • Marlijn Academie verhoogt uw opleidingsrendement: uw organisatie blijft continu leren en wordt een lerende organisatie.

MBO

Bij alle opleidingen in het MBO staat de aansluiting met de praktijk voorop. Marlijn Academie werkt onder meer volgens het DOM; een doorlopend ontwikkel model, waarbinnen alle medewerkers beginnen met het ontwikkelen van gezamenlijke competenties als samenwerken, communicatie, kwaliteit & professionaliteit. Afhankelijk van het leerdoel en de eigenschappen van de deelnemers wordt een passend opleidingstraject aangeboden. Wij doen dit middels de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hierdoor verwerft de medewerker verbredende of verdiepende kennis, vaardigheden en gedrag. Dit resulteert in breder inzetbaar, gemotiveerder personeel.

De derde leerweg (OVO / ODT)

De derde leerweg geeft studenten de mogelijkheid om hun eigen tijd in te delen op het gebied van studie. Marlijn Academie werkt dan ook voor een groot deel volgens deze methode. De derde leerweg is altijd MBO en wordt als OVO (onbekostigd volwassenonderwijs) of als ODT (onbekostigd deeltijd) geregistreerd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De derde leerweg is door zijn niet-verplichte onderwijstijd dus altijd niet bekostigd MBO-onderwijs. Via de derde leerweg kunnen leerlingen uiteindelijk een MBO-diploma, MBO-certificaat of praktijkverklaring in het MBO behalen. De laatste twee zijn altijd via de derde leerweg. De praktijkverklaring in het MBO is onlosmakelijk gekoppeld aan een MBO-verklaring (optie 3 van de beroepspraktijkvorming). Bovendien wordt de praktijkverklaring in het MBO altijd wettelijk verplicht opgemaakt in het SBB-praktijkloket. Momenteel wordt in DUO wel de naam van het leerbedrijf genoteerd tezamen met de start en einddatum van de beroepspraktijkvorming, maar er wordt niet vermeld of er een praktijkverklaring / werkproces behaald is.

De VSO/PRO praktijkverklaring ziet er exact hetzelfde uit echter deze behoren niet tot de derde leerweg. VSO/PRO scholen maken wel kosteloos gebruik van ditzelfde SBB-praktijkloket en printen dezelfde praktijkverklaring uit, maar hebben daarop geen BORIS-embleem. Aangezien SBB een voorziening is en zij niet verantwoordelijk zijn mogen zij 1 jaar na dato in principe geen persoonsgegevens meer bewaren. De leerlingen hebben enkel een papieren versie, deze worden niet digitaal uitgegeven waardoor de koppeling naar LLO die de derde leerweg wil zijn moeizaam is. 

Ook belangrijk om te weten is dat branchecertificaten en -opleidingen geen derde leerweg zijn. Deze kunnen wel een onderdeel zijn van een MBO-verklaring bij “overige resultaten”.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Een BBL-opleiding bestaat voor minimaal 60 procent uit praktijk. Marlijn Academie integreert de beroepsopleiding in de praktijk en sluit zoveel mogelijk aan bij de dagelijkse werkprocessen. Door middel van gestuurd leren en examinering in de praktijk, wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van het leerpotentieel van de werkplek. Marlijn Academie biedt MBO opleidingen aan die in het Nederlands beroepsonderwijs staan geregistreerd in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Registratie in het CREBO betekent dat een opleiding erkend is en tevens dat deze voldoet aan de in de wet bepaalde kwaliteitseisen.

Met ingang van 1 september 2016 heeft ze erkenning om ook de herziene kwalificatiestructuur opleidingen te mogen verzorgen, waarin de vrije keuze delen een belangrijke rol spelen. Zij heeft inmiddels 180 erkenningen waaronder alle entree opleidingen met het oog op onderwijs voor gehandicapten, alle operator- en productie opleidingen met oog op de productie- en procesindustrie en een grote reeks aan MBO opleidingen.

Uitgangspunten

Wij gaan uit van 7 unieke uitgangspunten waardoor het creëren van een eigen MBO of HBO opleiding binnen jouw organisatie tot de mogelijkheden behoort:

 1. Zoek naar de overeenkomsten tussen jouw organisatie en onderwijs
 2. Duidelijke trekkers benoemen en hiermee starten (leidinggevenden)
 3. Beginnen met wat je zeker weet en toch al wil doen!
 4. Veilig en verantwoord beginnen, daarna de mogelijkheden uitbouwen
 5. Maak van de informatie- en registratielast een ‘lust’
 6. Kiezen voor samenwerken en insluiten (kenniscentra, onderwijsinstellingen, opleiders)
 7. Een snelle start en digitalisering van leerling / volgdossier door gebruik te maken van verkorte start EVC’s. 
Wil jij weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor een eigen MBO of HBO opleiding op maat?
Marlijn Academie

De Langeweg 22a
4771 RB Langeweg

Algemene vragen 

T: 0168 – 331 700
T: 06 38 06 68 54

Scroll naar boven