Regelementen en Downloads

ISO 9001

Marlijn Academie & 3Antonius zijn trots dat zij het ISO 9001 2015 keurmerk hebben behaald. 

Het certificaat heeft betrekking onderstaande activiteiten.

Het verzorgen van zinvolle talent- en onderwijsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie voor jongeren
en (jong) volwassenen met fysieke of (tijdelijke) psychische beperkingen en het verzorgen van zinvolle dagopvang voor
jong en oud.

 Het realiseren van (hernieuwde) MBO-leerperspectieven en (her)aansluiting op de arbeidsmarkt en onderwijs in regionaal en nationaal verband middels de praktijkroute met MBO-bouwstenen.

 Het vormgeven van regulier en passend MBO-onderwijs voor BBL en OVO in reguliere bedrijven ter bevordering van beter
functioneren, (betaalde) arbeid en duurzame participatie.

De scope heeft betrekking op de activiteiten van Leerboerderij Antoniushoeve B.V., Stichting Antonius voor bijzondere arbeidsparticipatie (ABA), en Marlijn Coaching, Advies &
Erkend Opleiden B.V. (inclusief de handelsnamen Marlijn Academie, Papierschool en Antonius College).
Alle zijn entiteiten van M.J.C. Holding B.V.

De certificatie is geldig tot 20 juni 2021 onder voorwaarde van een voortgezette en adequate werking van het kwaliteitsmanagementsysteem,
hetgeen dient te blijken uit periodieke onderzoeken door Certiked.

De initiële ingangsdatum van het certificaat is 20 juni 2018.

Ing. M.A.H. Vester MBA
Manager

Certificaatnummer 1834037.1

Via deze link ziet u het volledige ISO 9001 2015 certificaat van Marlijn Academie & 3Antonius

Een grote Nederlandse organisatie op het gebied van woningdecoratie is twee jaar geleden begonnen met de opleiding productiemedewerker om haar deelnemers op te leiden middels de lean methode. Door deze manier van opleiden heeft dit het bedrijf veel rendement opgeleverd.
Scroll naar boven