Is een eigen academie interessant voor uw organisatie?

Uw eigen mbo of hbo opleiding opzetten is niet voor iedereen interessant. Enkel als uw organisatie reeds veel aan het ontwikkelen van haar medewerkers doet en zelf ook het streven heeft om een lerende organisatie te zijn, loont het de moeite om nader te onderzoeken of en eventueel hoe dit concept binnen uw organisatie kan aansluiten. In het vooronderzoek worden de invulling en consequenties van 7 uitgangspunten voor de organisatie nader onderzocht. Door deze uitgangspunten toe te passen kan naar schatting voor > 70% van haar medewerkers een passende erkende BBL opleiding worden aangeboden, waardoor uw organisatie meer ‘Tijd en Geld’ beschikbaar krijgt om de gewenste opleidingsdoelen te realiseren. Let wel; bij arbeidscontracten < 16 uur is het aanbieden van een erkende opleiding zowel onderwijskundig als kostentechnisch lastig.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Vooronderzoek / inventarisatie


Inventarisatie van de organisatie:

  • Relevante informatie van de medewerkers inventariseren en digitaliseren. Wie heeft welk diploma, is hoeveel uur per week werkzaam e.d.
  • Inventariseren welke opleidingen en kennis reeds wordt overgedragen en ervoor zorg dragen dat deze uren en inspanningen worden meegenomen in de BBL opleidingstrajecten.
  • Inventariseren van de wensen en verdere leerbehoefte van de organisatie. Zorgdragen dat er voldoende ruimte is voor vakinhoudelijke ompetenties, kennis en vaardigheden overdracht.
  • Inventariseren in hoeverre gedrags- en competentietrainingen en kernwaarden als de diagonale basis kunnen dienen voor alle functiegroepen in het opleidingstraject.
  • De blinde vlekken in de opleidingstrajecten bepalen en geschikte opleiders zoeken. Desgewenst kan Marlijn Academie deze mee invullen.
  • Inventariseren en adviseren omtrent integratie en/of samenwerking met reeds bestaande BBL trajecten, opleidingen, medewerkers die in dienst treden e.d.
  • De mogelijkheden voor beroepsopleidingen goed in kaart brengen. Voor welke medewerkers onder welke voorwaarden?

De uitkomst van bovenstaand onderzoek  resulteert in een compleet opleidingsplan (lichtplan) voor het eerste jaar, inclusief startdatum en globale tijdsplanning waar zoveel mogelijk medewerkers van de betreffende organisatie gebruik van kunnen maken. 

Check hier of uw organisatie in aanmerking komt voor het opzetten van een eigen academie.

www.marlijnacademie.nl
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
E info@marlijnacademie.nl
T 0168 – 331 700
F 0168 – 336 755