Regelementen en Downloads

vertrouwenspersoon algemeen

De vertrouwenspersoon verricht zijn of haar werkzaamheden in opdracht van het bevoegd gezag en neemt een onafhankelijke positie in binnen Marlijn Academie. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de klager (deelnemer, medewerker, docent/trainer of anderszins verbonden individu) begeleiden in het proces of haar klacht weg te nemen. De vertrouwenspersoon breng op basis van de informatie van de klager de klacht in kaart, informeert de klager over mogelijke vervolgs stappen en stimuleert de klager tot actie als daar aanleiding toe is.

Het vertrouwenswerk is niet alleen gericht tegen discriminatie, (seksuele) intimidatie en (huishoudelijk) geweld. Ook andere vormen van ongewenst gedrag zoals (digitale) pesterijen, homo intimidatie, discriminatie en dergelijke behoren tot het terrein van de klager . De vertrouwenspersoon zal vertrouwelijk omgaan met de informatie en gegevens van de gepeste deelnemer. De vertrouwenspersoon legt een dossier aan. De dossiers worden na drie jaar vernietigd door de vertrouwenspersoon.