Lichtplan voor uw opleidingstraject

Wanneer er grotere opleidingstrajecten op de planning staan, maken we na een inventarisatie en intakegesprek een uitvoerig lichtplan. In dit plan wordt het opleidingsmodel beschreven en de aanpak hiervan. Concreet wordt er door Marlijn Academie een opleidingsprogramma gemaakt dat per functiegroep van 850 studie-uren, dat minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd (BOT) en 650 uur beroepspraktijkvorming (BPV) bevaten ruimschoots aan de eisen van de onderwijsinspectie voldoet. Dit lichtplan optimaliseert het leren door de combinatie van verschillende leeractiviteiten, rekening houdend met persoonlijke leerstijlen èn aangeboden door verschillende interne, externe en publieke opleiders en coaches, waardoor het rendement van het praktijkleren optimaal is. Door het web based digitaal leerlingvolgsysteem blijft de opleiding overzichtelijk en kan men gemakkelijk sturen. 

De uitdaging bij beroepsgericht onderwijs is om leren en werken optimaal te integreren  waardoor de gewenste nieuwe ‘gewoontes’ (competenties) ontstaan. Het opleidingsmodel wat Marlijn Academie gebruikt is gebaseerd op de Blended Learning filosofie van Oliver & Trigwell (2005) en is een goede basis voor beroepsgericht onderwijs.

Scroll naar boven