Marlijn Academie | uw eigen erkende opleiding
rss
What if you train them and they leave?
What if you don't train them and they stay?
Ontwikkeling is vooruitgang
 

Pillopak

Pillopak

“Marlijn Academie brengt verheldering”  

Wij hebben als organisatie hele duidelijke wensen met betrekking tot de (vak-)inhoudelijkheid binnen de opleiding voor onze medewerkers. Om deze wensen te vertalen naar de praktijk is er grote diversiteit nodig aan opleiders. Omdat dit een chaotisch geheel dreigde te worden en wij dit wilden voorkomen, is de expertise van Marlijn Academie ingeschakeld. Door de pragmatische aanpak van Marlijn Academie is er lijn aangebracht in de opleiding  en er een duidelijke structuur gecreerd. Dankzij goede regievoering zorgen zij ervoor dat wij aan alle onderwijskundige verplichtingen voldoen en er een unieke en erkende PilloPak MBO3 opleiding is ontstaan. Wij zijn nu in staat om met onze bestaande bezetting de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Ref: Marco Gieteling, Plantmanager PilloPak


Pillopak

Voor PilloPak is Marlijn Academie een breed MBO 3 opleidingstraject gestart  waarbij alle machinevoerders opgeleid worden tot Allround Operator Productietechniek. In zijn totaliteit gaat het hier om een groep van 25 medewerkers.  Pillopak ontwikkelt sinds1954 transport-en productverpakkingen voor klanten uit de meest uiteenlopende branches.  Zij zijn gespecialiseerd in het maken van verpakkingen uit golfpapier en het zelf vervaardigen van lichtgewicht golfpapier.

Doordat er de laatste jaren veel veranderingen zijn geweest in de golfkartonbranche, dit mede ook door sterk veranderende technieken wordt een steeds grotere deskundigheid van de medewerkers verwacht. Omdat het werven van nieuw personeel in deze branche hedendaags niet altijd even gemakkelijk is, is het des te belangrijker geworden om de  huidige groep medewerkers (machinevoerders) zo danig bij te scholen dat zij de kennis en vaardigheden hebben die van belang zijn voor de werkzaamheden . Tevens willen we hiermee bereiken dat zij de kunde hebben om overige medewerkers te begeleiden en aan te sturen.  

Aan deze opleiding werken de volgende opleiders aan mee: VAPA, ROVC , Delphi Groep en Marlijn. VAPA voor het golfkarton technische onderdeel, ROVC voor het ontwikkelen van algemene technische vaardigheden en de Delphi Groep voor de cultuuraspecten en de overige competenties ( leren, samenwerken en overleggen, etc.)  

www.pillopak.nl

Opleidingen zijn als lampen
Het schijnt op duurzame wijze licht op de ontwikkeldoelstellingen van uw organisatie.