Marlijn Academie | uw eigen erkende opleiding
rss
Verbinden is veerkracht
 

Boris Baan

Boris Baan

We gaan de brug slaan tussen uitstroom op de huidige VSO en praktijkscholen en de mogelijkheid tot instroom in het reguliere arbeidsproces. Met de zorgboerderij als basis, vertrekpunt en springplank gaan we daar op locatie vaardigheden aanleren waardoor de jong volwassenen zelfvertrouwen en motivatie opbouwen om naar externe arbeid te gaan.

We werken samen met het landelijk project Boris, waardoor mensen met een beperking, die normaal nooit
het vooruitzicht op een volledig diploma hebben, toch een praktijkverklaring kunnen halen, die we als basis
gaan gebruiken.

Kortom perspectief op een praktijkverklaring in de catering, techniek, tuin of administratie doordat we de deelnemers binnen de zorgboerderij werkprocessen aanbieden (bijvoorbeeld bij een van de kantoren) om een discipline (techniek, tuin, catering, administratie) alvast grotendeels onder de knie te krijgen. Pas op het moment dat ze er klaar voor zijn gaan

Downloads: