Door een wijziging van de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg wordt de doelgroep van de regeling verbreed, wordt het subsidiebudget voor 2024 vastgesteld, wordt overgegaan tot een aanvraagtijdvak in november 2024 en worden enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Belangrijkste wijziging is de verbreding van de doelgroep. De regeling is gemaakt in de coronacrisis. Daarom is de doelgroep van de regeling beperkt tot mensen die hun werk dreigen te verliezen en werkzoekenden. Dit belemmert, zeker nu de arbeidsmarkt krap is, de bijdrage die scholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg kan bieden aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (kwetsbare) werkenden en daarmee de aanpak van tekorten in (maatschappelijke) sectoren en een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt met deze wijziging van de regeling de doelgroep verbreed naar personen die betaald werk verrichten en werkzoekenden.

Scroll naar boven