Eerder Verworven Competenties (EVC)

Eerder Verworven Compenties (EVC)
Indien je niet op basis van behaalde diploma’s kunt aantonen over bepaalde kennis te beschikken is het mogelijk om een EVC procedure te starten. EVC staat voor het Erkennen van Verworven competenties. Tijdens een EVC procedure wordt er dieper ingegaan op de gevolgde opleiding(en) en jouw werkervaring. Doel van de procedure is om aan te tonen dat je over kennis beschikt gebaseerd op opgedane werkervaring. Kortom; het ervaringscertificaat brengt de kennis, kunde, vaardigheden en talenten van mensen in kaart.

 

 

Onze visie

'Opleidingen zijn als lampen'

Het schijnt op duurzame wijze licht op de ontwikkeldoelstellingen van uw organisatie.

Een EVC meting is een perfect instrument om:

  • Om medewerkers die erg veel ervaring hebben maar niet terug willen naar de schoolbanken toch aan een mbo diploma te helpen.
  • Om medewerkers te laten zien dat ze al over meer vaardigheden beschikken dan men denkt. Dus ter geruststelling, veiligheid, vertrouwen voor de medewerkers die een erkende opleiding gaan doen
  • Voor medewerkers die snel willen doorgroeien
  • Vooral ook om alle individuele medewerkers individueel in beeld te krijgen
  • Om een goed digitaal dossier van iedere medewerker aan te leggen wat een perfecte basis is voor welke opleiding dan ook, maar ook voor het volgen van het dagelijks functioneren.

Marlijn Academie maakt op verzoek van de organisatie per deelnemer een EVC verslag waarna een hiertoe bevoegde (onderwijs)instantie beoordeelt of de in kaart gebrachte capaciteiten recht geven op een diploma of certificaat. De richtlijnen en kwalificaties voor het behalen van een certificaat wordt ontwikkeld en beheerd door de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Zij hebben dit vastgelegd in een (kwalificatie)dossier. Dit dossier bevat alle elementen die voor EVC nodig zijn. De standaarden beschrijven alle relevante competenties op alle niveaus en voor alle beroepen op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op middelbaar niveau.

De standaarden omvatten:

  • de competenties die beoordeeld moeten worden;
  • de kerntaken en werkprocessen waarbinnen dat moet gebeuren;
  • de prestatie-indicatoren waaraan competenties moeten worden getoetst.

Wenst u meer te weten over de EVC procedure? Neemt u dan contact met ons op!

www.marlijnacademie.nl
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
E info@marlijnacademie.nl
T 0168 – 331 700
F 0168 – 336 755