Antonius College

De 4 leerroutes die 3Antonius aanbiedt zijn

Route
1: Arbeidsmatige, educatiegerichte dagbesteding, voorbereiding op participatie.

Route 2: mbo & beroepsoriëntatie jaar als
opstap naar participatie en mbo-praktijkleren.

Route 3: Beschut Entree diploma traject evt icm mbo-praktijkverklaring
niveau 2 

Route 4: Entree diploma traject evt icm mbo-praktijkverklaring niveau 2

Wie Zijn we?

Het Antonius College (onderdeel van Marlijn Academie, Brin 30UW) combineert de werelden van zorg en onderwijs. Met als opstap de Boris praktijkverklaringen, die gebaseerd zijn op de reguliere MBO-werkprocessen, kan het Antonius College perspectief bieden op een praktijkverklaring, en/of landelijk erkende mbo-verklaring en/of zelfs mbo-diploma, mits men meerdere praktijkverklaringen behaalt en voldoet aan de generieke eisen.


Middels de werkende weg, kunnen zo werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie stukjes van een beroep, op de werkvloer of op een bijna-baanlocatie stukjes van een beroep (werkprocessen) oefenen, volgens het ouderwetse leermeester-gezel stelsel leren. Ze leren werken begeleidt door een begeleider van de werkgever en/of praktijkopleider plus (docent, jobcoach e.d) en behalen zo op een praktische wijze toch een praktijkverklaring. Een beloning voor de deelnemer, maar zeker ook een erkenning en beloning voor de werkgever. Niet alleen wordt de gezel gestimuleerd om beter te functioneren in het werk, en kent hij zijn beroepsverantwoordelijkheden beter, maar tevens kan de werkgever hiermee aantonen dat ze een sociaal maatschappelijke organisatie zijn. Door het behalen van meerdere praktijkverklaring kunnen de gezellen zelfs weer perspectief krijgen op het behalen van een geheel mbo-diploma. Zelfs al zou een diplomerend traject niet mogelijk zijn of duurt de portfolio opbouw meerdere jaren, dan nog is het prachtig dat ook deze mooie bijzondere mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen en zelfs een erkend diploma kunnen behalen. Een doelstelling die binnen het huidige onderwijssysteem (bijna) onmogelijk is omdat de eerste opstap ontbreekt.

Privé is zij moeder van een prachtige dochter Carmen (20 jaar), die in 2017 is uitgestroomd uit het VSO met als profiel dagbesteding. Als ouder hoop je natuurlijk dat er een werkplek in dagbesteding bestaat waarin je kind voldoende uitdagingen blijft krijgen en je kind het gevoel heeft dat ze nuttige werkzaamheden doet en daarmee een actieve en waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij binnen zijn/haar eigen kunnen. Zodat hij of zij groeit, ontmoet, ontspant, ontwikkelt, lacht, leert en (samen)werkt. Belangrijk is dat ook deze speciale groep jong(volwassen) zich tot hun 67ste kunnen blijven ontwikkelen, leren en actief deelnemen in de maatschappij. Want stilstaan is achteruit gaan. 

Voor meer informatie, zie

www.marlijnacademie.nl
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg
E info@marlijnacademie.nl
T 0168 – 331 700
F 0168 – 336 755

Scroll naar boven