Marlijn Academie | uw eigen erkende opleiding
rss
Marlijn academie
De gouden oplossing,
waardoor iedereen kan excelleren

Antonius College

3Antonius met 3 luik

Het Antonius College (onderdeel van Marlijn Academie, Brin 30UW) combineert de werelden van zorg en onderwijs. Met als opstap de Boris praktijkverklaringen, die gebaseerd zijn op de reguliere MBO-werkprocessen, kan het Antonius College perspectief bieden op een landelijk erkende MBO verklaring en/of zelfs MBO-diploma, mits men meerdere praktijkverklaringen behaalt en voldoet aan de generieke eisen.


Al gaan ze 10 jaar oefenen met Boris & de werkprocessen voordat ze klaar zijn om ze in te schrijven in een MBO opleiding, (MBO 1 opleiding zelf duur maximaal 1 jaar) dan nog is het prachtig dat ook deze mooie bijzondere mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen en zelfs een erkend diploma kunnen behalen. Een doelstelling die binnen het huidige onderwijssysteem (bijna) onmogelijk is omdat de eerste opstap ontbreekt.

Privé is zij moeder van een prachtige dochter Carmen (20 jaar), die in 2017 is uitgestroomd uit het VSO met als profiel dagbesteding. Als ouder hoop je natuurlijk dat er een werkplek in dagbesteding bestaat waarin je kind voldoende uitdagingen blijft krijgen en je kind het gevoel heeft dat ze nuttige werkzaamheden doet en daarmee een actieve en waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij binnen zijn/haar eigen kunnen. Zodat hij of zij groeit, ontmoet, ontspant, ontwikkelt, lacht, leert en (samen)werkt. Belangrijk is dat ook deze speciale groep jong(volwassen) zich tot hun 67ste kunnen blijven ontwikkelen, leren en actief deelnemen in de maatschappij. Want stilstaan is achteruit gaan. 

Voor meer informatie, zie

Wie zijn we?
Wie zijn we?